Menu

Reklamace

1. Všeobecné

1.1 Reklamační řád rozšiřuje bod 6 (Odpovědnost za vady, rozpor s kupní smlouvou) všeobecných obchodních podmínek a je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

1.2 Tento Reklamační řád se vztahuje na kupní smlouvu uzavřenou mezi dodavatelem a kupujícím, který nakupuje zboží za účelem osobní spotřeby a ne za účelem podnikání na stránkách internetového obchodu prodávajícího.

1.3 Jako doklad o záruce vystavuje dodavatel ke každému zakoupenému zboží prodejní doklad/fakturu, která obsahuje definici prodaného zboží a identifikační údaje dodavatele.

2. Záruční doba

2.1 Záruční doba na veškeré zboží objednané na internetovém obchodu dodavatele je pro kupujícího 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet od data převzetí zboží kupujícím.

2.2 Reklamace se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele

2.3 Práva z odpovědnosti za vady zboží zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

3. Záruční podmínky

3.1 Kupující odešle vadné zboží k reklamaci na adresu sídla prodávajícího. K reklamované zboží je třeba přiložit kopii nákupního dokladu, podrobný popis vady a úplné kontaktní údaje kupujícího. Pro tento případ jsme pro Vás připravili tento Reklamační protokol.

3.2 Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá:
a) mechanickým poškozením zboží,
b) nešetrným zacházením nebo zanedbáním péče o zboží
c) zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
f) na zboží, které bylo upravováno zákazníkem, pokud vznikla vada v důsledku této úpravy

4. Vyřízení reklamace

4.1 V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

4.2 Kupující má v závislosti na povaze vady reklamovaného výrobku při uplatnění zákonné záruky tato práva:
a) pokud jde o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo jeho části, pokud to není vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy
b) pokud jde o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, tatáž práva spotřebiteli náleží, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje zejména, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užívání
c) pokud jde o jiné vady neodstranitelné a kupující nepožaduje výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

4.3 O reklamaci prodávající rozhodne do tří pracovních dnů ode dne převzetí reklamovaného zboží a bude kupujícího neprodleně informovat o způsobu vyřízení reklamace a době jejího trvání, případně o odůvodnění zamítnutí reklamace.

4.4 Reklamaci prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě s kupujícím a takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí této lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a kupující má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

4.5 Kupující má právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odesílání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady a byly vynaloženy skutečně a účelně. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má kupující také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.

Přihlášení

Zapomenuté heslo

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti

Přihlášení

Zapomenuté heslo

Produkt byl vložen do košíku
Pokračovat v nákupu Objednat